Používáme soubory cookie, aby nám pomohly vylepšit naše webové stránky.

Prohlížením našich stránek s jejich používáním souhlasíte. Další informace

Mondial Assistance

Hledat

How can we help?*

Jak můžeme pomoci?

Cestování

Cestovní pojištění


Globální skupina Allianz Worldwide Partners pomáhá lidem po celém světě již více než 65 let. Je světovou špičkou v asistenčních službách, cestovním pojištění a službách. Máme pobočky ve 34 zemích a obchodní zastoupení v 74 zemích na pěti kontinentech a neustále se staráme, abychom každé dvě vteřiny někomu pomohli. 


V roce 2015 jsme celkově pomohli více než 40 milionům lidí a vyřídili přes 40 milionů telefonních hovorů - 3 hovory každé 2 vteřiny. Máme zdravotní poskytovatele v 90% zemích světa a spolupracujeme s 50 globálně působícími leteckými ambulancemi.


Cestujte bez obav z nečekaných událostí - ať už za odpočinkem nebo za prací, staráme se o Vás po celém světě. Vyberte si takové pojištění, které Vám vyhovuje a kryje všechna potřebná rizika.


 

Cestovní pojištění AKTIV
Cestovní pojištění Aktiv, cestovní pojištění, aktivní dovolená, připojištění sportů

Cestovní pojištění AKTIV

Produkt AKTIV je krátkodobé cestovní pojištění na cesty do zahraničí, které si lze sjednat pro turistické a pracovní cesty.

 
Pojištění zahrnuje:

 • Pojištění léčebných výloh v zahraničí a základních asistenčních služeb
 • Nejrozsáhlejší krytí sportovních aktivit - rekreační a nebezpečné sporty jsou obsaženy již v základním produktu bez nutnosti připlácet si za sportovní připojištění.
 • Mezi sporty, které jsou pojišťovnami běžně považované za nebezpečné, patří například jízda na kajaku či kanoi, rafting, závodní motokáry, safari nebo vysokohorská turistika po značených trasách.
 • Úhrada na zapůjčení náhradního sportovního vybavení při odcizení zavazadel z vozidla
 • Úrazové pojištění - kryje problémy onemocnění a úrazy od A až po Z
 • Pojištění odpovědnosti za škodu - jak na zdraví tak i na majetku
 • Pojištění zavazadel - pojištění zavazadel se vztahuje na zavazadla včetně cenností, které si pojištěný vzal s sebou na cestu, případně si je pořídil během cesty
 • Pojištění asistenčních doplňkových služeb - vztahující se na zpoždění letu, zpoždění zavazadel, zmeškání odjezdu, předčasný návrat, právní pomoc, ztráta či odcizení dokladů, náhradní sportovní vybavení, informace před cestou
 • Pojištění nevyužitých služeb - Pokud budete nuceni předčasně se vrátit z dovolené a máte zaplacené vstupenky či skipasy a permanentky poskytne Vám naše pojišťovna kompenzaci za každý nevyužitý den dovolené

K produktu cestovního pojištění AKTIV si můžete zvolit volitelná připojištění, jako jsou:

 • Připojištění technické asistence 
 • Připojištění storno poplatků

Tematické zájezdy - více informací

Cestovní pojištění RELAX
Cestovní pojištění RELAX, relaxační dovolená, relaxace v zahraničí, relax na cestách, cestovní pojištění pro rodiny,

 
Optimální krytí pro pojištění odpovědnosti za způsobené škody, pojištění zavazadel a úrazové pojištění.

Pojištění RELAX zahrnuje:

 • Pojištění léčebných výloh v zahraničí a základních asistenčních služeb
 • Úrazové pojištění -kryje problémy onemocnění a úrazy od A až po Z
 • Pojištění zodpovědnosti za škodu - jak na zdraví tak i na majetku
 • Pojištění zavazadel - pojištění zavazadel se vztahuje na zavazadla včetně cenností, které si pojištěný vzal s sebou na cestu, případně si je pořídil během cest
 • Volitelná připojištění: 

Sportovní připojištění:

 • Připojištění technické asistence
 • Připojištění storno poplatků

Co Vám připojištění technické asistence kryje?

 • praktické spojení cestovního pojištění a technické asistence, která kryje tzv. "chyby řidiče" např.     
  • záměna nebo vyčerpání paliva
  • vybitá baterie
  • poškození klíčů či zámků
  • poškození pneumatik
  • zamrznutí provozních kapalin
  • zamrznutí stěračů
  • sjetí z vozovky (vyproštění vozidla)
  • zaslání náhradních klíčů

Dlouhodobé cestovní pojištění NONSTOP
Pojištění NONSTOP, REHABILITACE, neomezené výjezdy do zahraničí, neomezené léčebné výlohy, bezpečí v zahraničí, ochránce na cestách do zahraničí

Produkt NONSTOP je určen pro neomezené výjezdy do zahraničí, kde můžete zůstat celých 365 dní aniž by jste se museli vracet nazpět do své země.

Pojištění NONSTOP zahrnuje: 

 • pojištění léčebných výloh v zahraničí a základních asistenčních služeb 
 • krytí lékařem nařízené  REHABILITACE a FYZIOTERAPIE po utrpěném úraze až do výše 100 000 Kč. 
 • úrazové pojištění 
 • pojištění odpovědnosti za škodu 
 • pojištění zavazadel 
 • pojištění doplňkových asistenčních služeb 
 • volitelné připojištění - sportovní připojištění

Dlouhodobé cestovní pojištění FREKVENT
opakované výjezdy do zahraničí, celoroční pobyty, roční cestovní pojištění, ochránce na cestách do zahraničí

Produkt FREKVENT je určen pouze pro opakované výjezdy do zahraničí do 45 dnů.
 
Pojištění FREKVENT zahrnuje:
 • Pojištění léčebných výloh v zahraničí a základních asistenčních služeb
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění odpovědnosti za škodu
 • Pojištění zavazadel
 • Pojištění doplňkových asistenčních služeb
 • Volitelné připojištění - sportovní připojištění

Doplňkové asistenční služby v sobě zahrnují:
 • Předčasný návrat
 • Právní pomoc
 • Ztráta, odcizení nebo zničení dokladů (osobní, cestovní nebo bankovní)
  • Poskytneme Vám informace potřebné k vyřešení situace a k minimalizaci ztrát
  • Uhradíme pojištěnému náklady na dopravu do místa nejbližšího zastupitelského úřadu České republiky a zpět
  • Zajistíme zablokování dokladů u peněžních ústavů dopravců a pod.
 • Návrat do zahraničí z přerušené cesty
 • Náhradní pracovník

Pokud bude pojištěná osoba nucena vrátit z cesty v důsledku pojistné události, uhradíme přiměřené cestovní náklady na ubytování a cestu vynaložené v souvislosti s vysláním náhradního pracovníka za účelem dokončení cesty místo původně cestujícího.

Cestovní pojištění STORNO
cestovní pojištění storno, zrušení dovolené, onemocnění, stornopoplatky

Pojištění zrušení cesty

Pojištění nákladů spojených se zrušením cesty  
  Pojistěte se pro případ, že vůbec neodjedete. Pokud ze závažných důvodů zrušíte plánovanou cestu, uhradíme vzniklé náklady s tím spojené.

Co všechno hradí pojištění STORNO?

V případě že musíte zrušit cestu kryjeme:

 • Cenu zájezdu 
 • Cenu letenky
 • Cenu jízdenky
 • Cenu ubytování
 • Cenu pronájmu auta či jachty

A z jakých důvodů?:

 • onemocnění
 • úmrtí blízké osoby
 • ztráty zaměstnání
 • rozvodu
 • těhotenství

Pojištění stornopoplatků je do výše až 250 000 Kč

Spoluúčast je 10% nebo 20%

Cestovní pojištění - STORNO PLUS
cestovní pojištění storno, zrušení dovolené, onemocnění, dovolená, stornopoplatky, jedinečné storno, jakákoliv příčina zrušení cesty, nemoc před cestou

Pojištění stornopoplatků v případě zrušení cesty z jakékoliv příčiny, která může před Vaším odjezdem nastat.

Rozsah krytí navíc oproti produktu klasického Storna:

 • Nástup do nového zaměstnání
 • Vyslání na služební cestu zaměstnavatelem 
 • Výpověď ze strany zaměstnance
 • Onemocnění domácího zvířete
 • Výpadek ošetřovatelské služby, v případě, že není možný záskok
 • Pozvání na svatbu jako svědek
 • Psychické potíže
 • Zhoršení stávajícího onemocnění pojištěného, osob blízkých
 • Předvolání k soudu
 • Opravný termín zkoušky ve škole
 • A další důvody, které Vás mohou postihnout před Vaší cestou